پروپوزال جدید

عنوان : دیدگاه دانشجویان انیمیشن دانشکده صداو سیما نسبت به شخصیت بن تن (Ben 10 )  (خرداد 1390)

طرح مساله:

شخصیت های کارتونی مختلفی این روزها در رسانه حضور دارند اما شخصیت بن تن در این میان ویژگی های خاصی دارد و مساله خیر و شر با روایت جدیدی در آن ارائه شده است. تحلیل و بررسی ویژگی های این شخصیت از طریق بررسی دیدگاه دانشجویان انیمیشن با وضوح بیشتری مشخص خواهد شد. در طرف دیگر شناخت دانشجویان انیمیشن از شخصیت های کارتونی و داشتن دیدگاه درباره آنها باعث می شود که در آینده در زمان کار به راحتی بتوانند مسیر حرکت خود در طراحی انیمیشن ها را از محصولات خارجی جدا کنند و الگوهای بومی برای شخصیت های انیمیشن ایجاد کنند.

سوال : دیدگاه دانشجویان انیمیشن دانشکده صدا و سیما نسبت به شخصیت بن تن چیست؟

سوالات فرعی :

افراد مذکور نسبت به شخصیت های فرعی داستان چه دیدگاهی دارند؟

آیا افراد مذکور بن تن را به عنوان قابل قبول کودکان قبول دارند؟ چرا؟

هدف :

طراحی الگوهایی برای ساخت انیمیشن با شخصیت های ابرقهرمان

ضرورت و اهمیت تحقیق :

بن تن هر روز بیش از دیروز بر ذهن کودکان تاثیر می گذارد بنابراین شناخت شخصیت او از ضروریات است و تحلیل دانشجویان انیمیشن در این باره شناخت مذکور را کاملتر خواهد کرد.

روش و شیوه های اجرایی :

این تحقیق باید به روش مردمنگارانه انجام گیرد و اطلاعات را به روش مصاحبه عمیق می توان جمع آوری کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید