گیجی

آدم گاهی گیج می شود که این شبکه های معاند فارسی زبان هستند که از روزنامه های زنجیره ای داخلی سوژه می گیرند یا روزنامه های زنجیره از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان الگوگیری می کنند؟

پی نوشت: یک ایده در مورد جواب این سوال می‌تواند این باشد که مبانی نظری مشترک بین شبکه‌‌های معاند فارسی زبان باعث انتشار چنین امطالبی می‌شود. یعنی وقتی که یک سخت خبر یا نرم خبر پوشش داده می‌‌شود هر دو با دیدگاه غربی به موضوع می‌پردازند. 

/ 0 نظر / 24 بازدید