بیزیم کند

محرم محمدزاده که نویسنده و مجری برنامه بیزیم کند پرمخاطب ترین برنامه شبکه سهنداست با خلاقیت تمام برنامه ای را که می توانست معجونی از شکوه های روستاییان باشد با ماجراهایی مانند الاغ سواری، پختن نان، میوه چیدن و غیره به برنامه ای تبدیل می کند که همیشه جذابیت خود را حفظ می کند.  او یک مجری شهری نیست که به روستا رفته باشد بلکه کسی است که روستایی بودن را فراموش نکرده است و کاملا با آنها همراه می شود. این روزها او یک شو من است و حتی برنامه اش نیز به نام او شناخته می شود. این گونه افراد در هر نوع برنامه ای باشند باعث جذب مخاطب می شوند. البته افراد دیگر و با توانایی های بیشتر در شبکه های سراسری هستند که آنها نیز در هر برنامه ای باشند مخاطب را جذب می کنند. بنابراین شناختن اینگونه افراد و استفاده از آنها در جذب مخاطب موثر است و روانشناسی این افراد می تواند زمینه ای برای تحقیق باشد. 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مسعود

برنامه بینظیر است مجری برنامه آقای محرم عالی است

ندا

محرم بهت افتخار میکنیم