زندگی جاری است.

امروز موقعی که تبلیغ سریال دهکده خاطرات را دیدم یادم افتاد که سریال هایی این چنین مانند قصه های جزیره، پزشک دهکده و ماجراهای آن شرلی همه در محیط روستا می گذرند و بیشتر جاری بودن زندگی در روستاها را به تصویر می کشند. ماجراهای این سریال ها در یک یا دو  سه قسمت پایان می یافت و ماجرای جدیدی شروع می شد. خط سیر اصلی داستان بیشتر تحولات تکنولوژیکی و یا جریان های اجتماعی بود اما روایت تمام ماجراها در روستا باعث القای آرامش فوق العاده ای می شود.  اما صدا و سیما برای روایت روزمره همیشه شهر و آپارتمان را انتخاب می کند، شاید یک علت کمتر بودن هزینه سریال های آپارتمانی باشد ولی فکر می کنم لازم است برای بهبود چهره روستا کارهای درجه یکی که تمام ماجراهای آن در روستا بگذرد تهیه شود. 

/ 0 نظر / 3 بازدید