خانومی که شما باشی!

برنامه ضبط شده با اجرای خانم آزاده نامداری، اکثرا بازیگران را تا جایی که من دیدم دعوت می کند و در زمینه های مختلف زندگی معیارهای آنها را معرفی کند. در حقیقت آن بازیگران به نوعی به عنوان الگو معرفی می شوند. اینکه آیا معیارهای آن بازیگران درست است یا نه من تمام برنامه ها را ندیدم که نظر بدهم ، اما آنچه که دیدم حضور یکی از عوامل برنامه به همراه گروه تصویربرداری در آپارتمان مجردی بازیگری مانند خانم گلاره عباسی بود. و مطمئنم بازیگران خانم مجرد دیگری نیز اینگونه در این برنامه معرفی شده اند. شاید هدف طراح برنامه در برنامه ای با حضور خانم عباسی نشان دادن عشق به وطن در این فرد باشد که در جای خود محترم است اما زندگی مجردی فرد مذکور در میان بدیهیات فرهنگی ای قرار می گیرد که به خورد تماشاگر داده می شود.

نکته جالب این است که برای جنبه نگهداری از فرزند یکی از زنان بازیگر مسن را به برنامه دعوت کرده بودند. درست است که خانم های مسن تجربه زیادی در تربیت فرزند دارند اما آیا امکان دعوت از یک بازیگر جوان یا نسبتا جوان که دارای فرزند نیز هست، نبود؟

جواب را خودم هم می دانم، بازیگران زن متاهل دارای فرزند و مشهور که بتوانند درچنان برنامه ای حضور پیدا کنند به انگشتان دست هم نمی رسد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
گلبرگ

سلام من به عنوان یک دختر جوان این برنامه رو دیدم تقریبا رویکرد نویی در برنامه سازی داشت اما در خصوص نظر شما باید گفت که این برنامه باید به لحاظ کیفیتی به صورتی می بود که این بازیگران مورد اشاره شما می توانستند در این برنامه حضور پیدا کنندهر چند یکی دو برنامه اش مربوط به مادران جوانی بود که تازه بچه دار شده بودند که البته گمنام بودند.