تکلیف روز 12 اردیبهشت

عنوان : بررسی نگرش دانشجویان انیمیشن نسبت به شخصیت های کارتونی قدیمی و جدید

طرح مساله:

طراحان انیمیشن مطمئنا روزی مخاطبان فیلم ها و سریال های کارتونی بوده اند و از آنها خاطراتی دارند و احتمالا الگوهایی بر اساس شخصیت های آن فیلم و سریال ها در ذهن ایشان شکل گرفته است و امروز که انیمیشن ها را طراحی و تولید می کنند ذهنیت آنها بر تولیدات مذکور تاثیر می گذارد و شناخت این ذهنیت مطمئنا برای برنامه ریزی تولید انیمیشن ها لازم است.

سوال : دیدگاه دانشجویان انیمیشن نسبت به شخصیت های کارتونی قدیمی و جدید چیست؟

سوالات فرعی :

دیدگاه افراد مذکور نسبت به شخصیت های کتاب های داستان؟

دیدگاه دانشجویان انیمیشن درباره مشارکت در تولید کارهای جدید بر اساس شخصیت مذکور؟

هدف :

شناخت ذهنیت دانشجویان انیمیشن درباره شخصیت های انیمیشنی برای پیش بینی دیدگاه های آنها برای تولید شخصیت های جدید

ضرورت و اهمیت تحقیق :

وقتی که دیدگاه های دانشجویان انیمیشن درباره شخصیت های انیمیشنی به دست آمد می توان برای هدایت آنها در راستای خلق شخصیت های جدید بر مبنای سیاست های سازمان مربوطه برنامه ریزی کرد.

روش و شیوه های اجرایی :

این تحقیق باید به روش کیفی انجام گیرد و اطلاعات را به روش مصاحبه عمیق می توان جمع آوری کرد.

 

نقد این پروپوزال توسط سیروان عبدی

1-      در عنوان تحقیق اشاره ای به دانشجویان دانشگاه نشده است.

2-      در عنوان تحقیق به نوع برنامه ها اشاره ای نشده است یعنی اشاره ای به کارتون ها نشده است.

3-      در عنوان تحقیق به زمان پخش کارتون ها اشاره نشده است : یعنی گفته نشده از کی تا کی.

4-      طرح مساله را می توان در قسمت هدف آورد.

5-      سوال تحقیق با عنوان آن هیچ تغییری نکرده است، دقیقاً همان عنوان تحقیق است.

6-      سوالات فرعی در راستای عنوان مساله نیست.

7-      هدف تحقیق همان طرح مساله است.

8-      در قسمت ضرورت و اهمیت تحقیق از اصطلاح هدایت استفاده شده است، اما از نحوه هدایت آن نامی به میان نیامده است.

9-      به علت کاربرد کلمه بررسی در عنوان تحقیق باید از پیمایش استفاده شود. در روش شناسی نیز دلیل استفاده از این روش ارائه نشده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید