مشاغل کوچک

امروز در برنامه حرف حساب که از قرار این روزها به مشاغل کوچک و خانگی می پردازد صحبت از تولید کرم خاکی و ورمی کمپوست بود.  بنا به گفته کارشناس برنامه در کشور آمریکا 500 هزار نفر به این شغل می پردازند و از آن کسب درآمد می کنند. اما در کشور ما جا انداختن این شغل کاری بسیار سخت است زیرا رسانه ها و عموما تلویزیون در برنامه های خود مشاغل رسمی را به عنوان شغل شخصیت ها نشان می دهند و مشاغل کوچک یا نمایش داده نمی شود و یا به عنوان نماد بیچارگی و فقر مانند دستفروشی و حتی نمادی از خلافکار بودن مانند سیگارفروشی سر چهارراه نمایش داده می شود. 

به این ترتیب می توان گفت که اگر دیدگاه نویسندگان سریال ها و فیلم ها اگر در مورد مشاغل خانگی تغییر کند و این مشاغل را درداستانهای خود جاگذاری کنند چقدر می توانند به تبلیغ این مشاغل و در نتیجه به پیشبرد اقتصاد کشور کمک کنند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین قبیله

سلام. پست بسیار مفیدی بود و امیدوارم همانگونه شود که شما فرمودین.