ادای دین به خانواده بدون تلویزیون

برای من که کم حرفم بودن تلویزیون در خانه ای که مهمانش هستیم و یا در خانه خودمان وقتی که مهمان داریم نعمت است. اما جمعه پیش که مهمان خانواده ای از روستاهای شهرستانمان بودیم. صاحبخانه در خانه ای که شهری تر از خانه ما بود تلویزیون را به جای سالن پذیرایی در اتاق نشمین برپا کرده بود و همین باعث شد که در سالن پذیرایی ما و میزبان تنها باشیم. آنگاه باید به دنبال نکته مشترک با میزبان می گشتم تا صحبت کنم خوشبختانه باغداری از مسائل مشترک بود و البته میزبان تخصص و تجربه بیشتری داشت و من از او سوال می کردم و او جواب می داد.

هم صحبت شدن با میزبان باعث شد که تمام رویدادهای رسانه ای که در خانه دنبال می کردم یادم برود.

مهمانی بدون تلویزیون تجربه خوبی بود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین قبیله

ساغول خالووو میخوام یه 50 تایی درخت بیدمشک بکارم. نیازمند یاری سبزتان هستم خالووو