مفاهیم توسعه در سریال

شاید خیلی ها سریال سه دونگ سه دونگ به کارگردانی شاهد احمدلو را که از شبکه های استانی پخش شد دیدند. ماجرا به آنجا ختم شد که خانواده عشقی به علت بیماری پدر مجبور شد به زادگاه وی برگردد و این محملی شد برای شروع پروژه گلخانه پسر بزرگ خانواده. این مساله ای بود که در قسمت آخر سریال به نمایش گذاشته شد و در قسمت های قبلی این شخصیت به عنوان کسی که مدرک مهندسی کشاورزی دارد و در شهر دنبال شغلی با سیستم پشت میز نشینی بود.

این سریال با این پرداخت اندک به مسائل توسعه و کارآفرینی مرا به یاد سریال عقیق انداخت. سریالی که یادم نیست چه سالی پخش می شد ولی کل ماجرای آن مربوط به اداره یک مزرعه و توسعه آن توسط یک مادر و فرزندان وی بود و جریان های مربوط به توسعه کار مزرعه در تمام سریال وجود داشت.

به این ترتیب و با توجه به احتیاج کشور به کارآفرینی جای چنین سریال هایی برای ایجاد فضای کارآفرینی و توسعه در زمینه های مختلف در صدا و سیما خالی است. 

/ 0 نظر / 9 بازدید