کارتون با حضور کودک

شرکتی با مبلغ صدهزارتومان تصویر کودک مردم را تحویل می گیرد و با جایگذاری تصویر سر کودک بر روی تنه یک کودک کارتونی در  میان کارتون شنگول و منگول جایگذاری می کند. این کار مرحله ای فراتر از همذات پنداری است. شاید پاسخگویی به نیاز مخطب یا کودک برای حضور در فیلم جواب داده می شود. من هنوز نمی دانم اسم این حالت را چه می توان گذاشت. اما مطمئنا این سیستم در آینده تغییرات زیادی در علایق و نیازهای مخاطبان ایجاد خواهد کرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید