روایت خبری

خبرنگار واحد مرکزی خبر از میانه یک گزارش راجع به بازسازی مقبره 18 سرباز ژاندارمری که در زمان حمله روس ها در جنگ جهانی دوم به ایران به شهادت رسیده بودند فرستاده بود که در بخش خبری نوزده و سی دقیقه شبکه سهند پخش شد. خبر ساده بود، مقبره این شهدا که در سال 1326 ساخته شده بود در اثر کم توجهی روستاییان اطراف از بین رفته بود و فقط یک سنگ قبر باقی مانده بود. و حالا باید از مسئولان میراث خواسته می شد که مقبره مذکور را بازسازی کنند. اما این خبرنگار خوش ذوق خبر را به صورت روایت کار کرده بود. کاری که از یک خبرنگار شهرستانی بعید بود. به هر حال توانایی این خبرنگار مرا متعجب کرد و فکر کردم کاش این گونه خبرها را بیشتر ببینیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید