معرفی و نقد پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم ارتباطات- رشته ژورنالیسم

بررسی ساختارهای گزارش های خبری تلویزیونی در شبکه های CNN، ZDF، ABC و CBS

مولف : اشرف کامیاب          راهنما : دکتر تژا میرفخرایی               مشاور : دکتر علیرضا کاویانی      زمستان 1387

آنچه که این پایان نامه به دنبال تحقیق و کنکاش آن برآمده بررسی و شناسایی ساختارها و سبک های روایی گزارش بر اساس کشف روابط بین این ساختارها با متغیرهای مختلفی همچون اهمیت موضوع خبری، بخش های خبری، نرم خبر و سخت خبر و اخبار داخلی و خارجی است.

برای این منظور گزارش های خبری به صورت نمونه های هدفمند از چهار شبکه تلویزیونی CNN، ZDF، ABC و CBS انتخاب و بر اساس نظریه های نشانه شناسی و ساختارگرایی ابتدا روابط بین ساختارها و متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در تحلیل گفتمان شناسانه، دلایل و ریشه های تاریخی، سیاسی چنین رابطه ای کشف شد.

مولف بیان می کند که نتایج این پایان نامه می تواند برای الگوبرداری دست اندرکاران خبر در راستای تنوع بخشی به برنامه های خبری مورد استفاده قرار گیرد.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است.

در مقدمه به علت انتخاب موضوع که همانا تجربه مولف در زمینه خبرنگاری و تحلیل خبر بوده است پرداخته شده است.

در طرح مساله ابتدا تاثیرگذاری تلویزیون و علت آن بیان شده است. سپس اهمیت اطلاع رسانی خبر و افزایش آن با انتشار از طریق تلویزیون گفته شده است. بعد از آن به این مساله می رسد که قالب گزارش خبری بیشترین استفاده را برای تنوع بخشی به بخش های خبری دارد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

آنچه که این تحقیق را ضروری می نماید شناخت هر چه بیشتر دلایل استفاده از ساختارها و سبک های روایی گزارش خبری در کانال های تلویزیونی برای دست یابی به الگوهای مناسب و صحیح تولید گزارش خبری است. دلیل دیگر بهبود بخش های خبری برای ماندن در میدان رقابت با دیگر شبکه ها است.

اهداف

کشف روابط بین ساختارها و سبک های روایی گزارش های خبری و کشف دلایل تاریخی، سیاسی، استفاده از اینها و . . . و هدفمند کردن الگوبرداری خبرنگاران داخلی از گزارش های خارجی اهداف این تحقیق هستند.

سوالات تحقیق

آیا سبک ها و ساختارهای روایی گزارش خبری تلویزیون تابع و وابستهای از متغیرهای مختلف هستند؟

نقد

مقدمه :

ساختار مناسبی دارد اما در انتها تعدادی سوال کلی پرسیده شده است که آن هم با کمی اغماض مناسب به نظر می رسد.

طرح مساله

اندکی بیش از 4 صفحه است که یک صفحه و نیم به اهمیت تلویزیون و نیم صفحه به اهمیت تلویزیون و نیم صفحه به اهمیت خبر اختصاص دارد و بعد از آن به ظهور شبکه های خبری و روش های جذب مخاطب توسط آنها و تاثیر آن بر ساختار گزارش های خبری می پردازد، که این دو صفحه نیز دو صفحه را به خود اختصاص داده است. توضیح درباره تلویزیون طولانی است و دو صفحه توضیح درباره اهمیت گزارش خبری با اینکه ترکیب خوبی دارد و مناسب است اما طولانی است و این مطالب را مؤلف می توانست در بخش های آتی بیاورد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در این قسمت اهمیت گزارش خبری را با عبارت «بر کسی پوشیده نیست که . . . » شروع کرده و ادامه می دهد. سپس بر تمرکز دست اندرکاران رسانه ها برای استفاده از قالب خبری تاکید می کند.

مؤلف ضرورت اول این تحقیق را در شناخت هر چه بیشتر دلایل استفاده از ساختارها و سبک های روایی گزارش خبری در کانال های تلویزیونی برای دستیابی به الگوهای مناسب و صحیح تولید گزارش خبری می بیند.

ضرورت دوم را اهمیت حضور در فضای رقابتی رسانه ای می داند که منجر به جستجوی شیوه های نوین ارائه خبر برای ارتقای سطح کیفی تولیدات خبری می شود.

ضرورت بعدی را اهمیت الگوگیری ساخت یافته، هدفمند و با آگاهی از گزارش های خبری شبکه های خارجی می داند.

سپس در این بخش محورهای تحقیق را بیان می کند.

در حقیقت در این بخش با ارائه محورها، زمینه را برای بیان «اهداف تحقیق» آماده می کند.

اهداف تحقیق

تعداد موارد 6 تا است که می توانست به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شود.

سؤالات تحقیق

این بخش ساختار خوبی دارد، اما در انتهای بخش سؤالات به نحوه نمونه گیری و تعداد نمونه ها اشاره کرده است که می توانست آنها را در جای مناسب تری بیاورد.

فرضیات تحقیق

عنوان مذکور در این بخش آمده ولی اشاره کرده است که چون روش تحقیق کیفی است، هیچ فرضیه ای موجود نیست. که در این حالت مؤلف می توانست این عنوان را به کلی حذف کند.

تعریف مفاهیم

در این بخش سه مفهوم اساسی که در این تحقیق بر آنها تاکید شده و از موارد خاص استفاده شده در آن هستند، تعریف شده اند و تاکید شده است که مفاهیم دیگر در بخش مبانی نظری آمده است. مؤلف در اینجا می توانست همین 3 مفهوم را نیز به طور خلاصه تعریف کند و سپس در بخش مبانی نظری اینها را نیز به طور مبسوط تعریف کند.

 

 

/ 0 نظر / 245 بازدید