بی‌‌بی‌سی نهایت خصومت خود را با جمهوری اسلامی به وسیله دستکاری تصویر مقامات ایرانی به خصوص تصویر  مقام معظم رهبری نشان می‌‌دهد. تفاوت دو تا عکس را ببینید: