در وبلاگ طراحی اسباب بازی یک مطلب درباره اسباب بازی های شانسی کیمدی تویز  و مربوط به بدیهیات فرهنگی گذاشته ام. از آنجا بخوانید.