درباره شدن و فلسفه شدن در یک مسافرت به قم از یک موسسه بازدید کردیم که با هدایت حجت الاسلام میرباقری به تحقیق درباره این موضوع می پرداخت. ما معمولا از آنچه هست و آنچه باید باشد صحبت می کنیم ولی شدن مرحله ای است که نادیده گرفته می شود. شدن مرحله ای است که در آن مسیر رسیدن به نقطه مطلوب طی می شود و این مرحله در هر کاری باید به دقت طراحی شود تا به آنچه که باید باشد برسیم.

این برداشت من از مطالبی بود که آنجا مطرح شد.